Dôležité dokumenty

Všetky dôležité dokumenty od právnych upozornení až po ochranu osobných údajov.


Všeobecné informácie (PDF, veľkosť 154,8 kB)

Informácie o investičnej spoločnosti, Poučenie o rizikách, Vydanie podielových listov, Odkúpenie podielových listov, Overovanie podpisov a listín, Doručovanie

Rizikové upozornenie (PDF, veľkosť 256,6 kB)

Poučenie o rizikách spojených s investovaním do cenných papierov

Právne upozornenie (PDF, veľkosť 154,8 kB)

Právní upozornění Partners investiční společnosti, a.s.

Společensky odpovědné investování a ESG (PDF, veľkosť 538 kB)

Strategie Partners investiční společnosti, a.s.

Plnění informačních povinností (PDF, veľkosť 752 kB)

Plnění informační povinností dle zákona č. 240/2013 Sb.

Reklamační řád (PDF, veľkosť 238,3 kB)

Reklamační řád Partners investiční společnosti, a.s.

Rozvrh provozního dne (PDF, veľkosť 365,6 kB)

Informace pro investory - časový rozvrh provozního dne

Informace k CRS a FATCA (PDF, veľkosť 256,1 kB)

Podrobné vysvětlení k CRS a FATCA

Informace k GDPR (PDF, veľkosť 371,5 kB)

Informace o zpracování osobních údajů