Veríme v poctivú
prácu a férový prístup   

Naplňujeme filozofiu skupiny Simplea, ktorou je zarábať spoločne s klientmi a byť féroví. Ponúkame bezkonkurenčný model poplatkov a svoju odmenu si musíme naozaj zaslúžiť.

Naše zásady úspešného investovania

V investičnej spoločnosti Simplea si zakladáme na neobmedzenom prístupe na globálny finančný trh, kladieme dôraz na diverzifikáciu a objektívne rozhodovanie nezávislé na bankových skupinách.

 
Vyberáme výnosné trhy

Cenné papiere vyberáme až po dôkladnej analýze. Volíme také trhy, ktoré sú najviac diverzifikované, najefektívnejšie a najmenej podliehajú turbulenciám.

  
Fondy aktívne spravujeme

Náš tím investičných odborníkov denne monitoruje vývoj kapitálových trhov. Nie sme obrovská korporácia – na výkyvy trhu reagujeme rýchlo a tak, aby sme vám priniesli čo najlepší výsledok.

  
Rozkladáme riziko

Diverzifikácia je dôležitý predpoklad pre rozumné investovanie. S našimi fondmi rozložíte svoju investíciu, respektíve riziko, medzi desiatky investičných nástrojov.

  
Pracujeme nízkonákladovo

Vďaka menšiemu tímu a efektívnemu riadeniu nákladov sa pri investovaní zaobídeme bez vyberania vstupných poplatkov. Tým vám hneď ušetríme až 3 % oproti konkurencii.

Náš tím

Lucie Simpartlová

Riaditeľka investičnej spoločnosti

Lucia vedie investičnú spoločnosť už od roku 2012. Nadväzuje obchodné spolupráce, podieľa sa na vývoji produktov a nastavuje stratégiu spoločnosti.

Martin Vavříček

Compliance Officer

Martin dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, kontroluje nastavené procesy, rieši problematiku anti-money laundering (AML). Okrem iného tiež pripravuje podklady pre licenčné konania.

Martin Mašát

Hlavný portfólio manažér

Martin v investičnej spoločnosti Simplea dohliada na investičný proces a obchodovanie s cennými papiermi. Úzko spolupracuje s finančnými analytikmi a v médiách pravidelne komentuje situáciu na trhoch.

Martin Tománek

Portfólio manažér

Martin sa podieľa na riadení fondu kvalifikovaných investorov. Aktívne sa venuje školeniam, organizuje semináre zamerané na investovanie a vývoj svetovej ekonomiky.

Ondřej Slezáček

Portfólio manažér

Ondra spravuje konzervatívne a zmiešané portfóliá. Je zodpovedný predovšetkým za náš najnovší fond Partners Reserve a s nadšením sa venuje aj fondu Partners Universe 6.

Eva Davidová

Hlavná účtovníčka

Eva je skúsená účtovníčka. Okrem vedenia účtovníctva investičnej spoločnosti Simplea a fondov, ktoré riadime, sa venuje aj nastaveniu účtovných postupov v rámci nových produktov a legislatívnych zmien.

Michaela Nováková

Manažér rizík

Míša dôsledne monitoruje všetky riziká, investičné limity a likviditu našich fondov. Okrem toho sa stará o komplikované vykazovanie, ktoré vyžadujú predpisy a naši inštitucionálni klienti.

Andrea Havlíčková

Senior účtovníčka podielových a dôchodkových fondov

Andrea úzko spolupracuje s Evou a Katkou na preceňovaní a účtovaní fondov, ktoré spravujeme v spoločnosti Partners IS.

Kateřina Franková

Účtovníci podielových fondov

Katka sa zameriava na preceňovanie a účtovanie finančných prostriedkov spravovaných spoločnosťou Partners IS a vysporiadanie transakcií s cennými papiermi.

Petra Synková

Účtovníci podielových fondov

Petra sa zameriava na preceňovanie a účtovanie finančných prostriedkov spravovaných spoločnosťou Partners IS a vysporiadanie transakcií s cennými papiermi.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Nechajte nám svoj kontakt alebo zavolajte na číslo
0800 023 040. Sme tu pre vás od pondelka do štvrtka od 8:30 do 19:00 a v piatok od 8:30 do 17:00.