Realitný fond Trigea

Spadá pod samostatnú spoločnosť realitného fondu Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Investičná spoločnosť Partners investiční společnost fond administruje. Fond Trigea sa zameriava na priamy nákup komerčných nehnuteľností, ktoré prinášajú zaujímavý výnos. Realitné fondy predstavujú ideálny diverzifikačný nástroj, keďže nekopírujú hospodárske cykly.

Martin Mašát

Hlavný portfólio manažér

Investičný horizont

min. 5 rokov

Stupeň rizikovosti

2 zo 7 bodov

Ročný výnos

N/A

Graf vývoja

0,1146
Aktuálna cena platná k dátumu 31.5.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
1 mesiac 0,80
3 mesiace 1,24
6 mesiacov 2,44
Od začiatku roka 2,44
1 rok 7,06
2 roky 14,15
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 14,60
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
2 roky 6,83
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 6,49

Historická cena

Realitný fond Trigea k dátumu 31. 5. 2024
Stiahnuť

Kľúčové údaje o fonde

  • Investičnou stratégiou fondu je nakupovať a udržať si kvalitné komerčné nehnuteľnosti, ktoré sú už prenajaté a prinášajú tak stabilné výnosy vo forme nájomného
  • Investičný horizont: 5 rokov a viac
  • Minimálna výška investície: 20 EUR
  • Vstupný poplatok: podľa výšky investovanej čiastky, maximálne 3 %
  • Výstupný poplatok: nie je stanovený
  • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
  • Číslo zberného účtu: 1693629008/1111
  • Dátum vzniku: 1. 4. 2022
  • Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1,75 %

Na stiahnutie

Dôležité dokumenty k investičnému fondu Realitný fond Trigea

Chcem investovaťVšetky údaje označené hviezdičkou sú povinné.


Zadané osobné údaje využije spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., IČO 27699781 na kontaktovanie záujemcu za účelom dohodnutia podmienok prípadnej spolupráce. Osoby poverené ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na adrese poverenecOU@partners.cz , kde môžete uplatniť aj iné svoje práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).