Simplea Euro Bond Opportunity

Pre klientov, ktorí chcú investovať v EUR, sú schopní prijať vyššie riziko ako je riziko štátnych dlhopisov, ale zároveň hľadajú aj vyššie zhodnotenie. Fond je vhodný pre konzervatívnejších investorov s bežnou skúsenosťou v investovaní na kapitálovom trhu. Menové riziko fondu môže byť v prípade investícií v cudzích menách zaistené do EUR.

Martin Mašát

Hlavný portfólio manažér

Investičný horizont

min. 3 roky

Stupeň rizikovosti

2 zo 7 bodov

Ročný výnos

4,64 %

Graf vývoja

0,10435
Aktuálna cena platná k dátumu 21.6.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
1 týždeň -0,11
1 mesiac 0,08
3 mesiace 0,46
6 mesiacov 0,38
Od začiatku roka 0,46
1 rok 4,64
2 roky 4,7
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 4,35
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
2 roky 2,32
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 1,74

Historická cena

Simplea Euro Bond Opportunity k dátumu 21. 6. 2024
Stiahnuť

Diverzifikované a kvalitné portfólio

Investičnou stratégiou fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Cieľom je zhodnotenie majetku fondu nad úroveň výnosov bankových vkladov v EUR, kvalitných európskych štátnych dlhopisov a to najmä prostredníctvom investícií do investičných nástrojov so silným výnosom. Ide predovšetkým o dlhové cenné papiere štátu, finančných inštitúcií a korporácií, ako aj iných, obdobných investičných nástrojov, ďalej nástrojov peňažného trhu, cenných papierov vydávaných fondmi kolektívneho investovania a porovnateľnými zahraničnými investičnými fondmi špecializovanými na dlhopisové investície.

Kľúčové údaje o fonde

 • Fond s diverzifikáciou naprieč všetkými typmi dlhopisov denominovaných v EUR

 • Vhodný pre konzervatívneho investora, ktorý odmieta investovať do akcií a hľadá solídny výnos prekonávajúci infláciu

 • Investičný horizont: 3 roky a viac

 • Minimálna výška investície: 20 EUR

 • Vstupný poplatok: 0 %

 • Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 3 rokoch bez poplatku

 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 • Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

 • IBAN : SK3211110000001693640004

 • Dátum vzniku: 1.9.2021

 • Manažérsky poplatok: max. 1,5 %, aktuálna výška 0,5 %

 • ISIN: CZ0008476637

Na stiahnutie

Dôležité dokumenty k investičnému fondu Simplea Euro Bond Opportunity

Chcem investovaťVšetky údaje označené hviezdičkou sú povinné.


Zadané osobné údaje využije spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., IČO 27699781 na kontaktovanie záujemcu za účelom dohodnutia podmienok prípadnej spolupráce. Osoby poverené ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na adrese poverenecOU@partners.cz , kde môžete uplatniť aj iné svoje práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).