Nemovitostní fond

Realitný fond Trigea

Spadá pod samostatnú spoločnosť realitného fondu Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Investičná spoločnosť Partners investiční společnost fond administruje. Fond Trigea sa zameriava na priamy nákup komerčných nehnuteľností, ktoré prinášajú zaujímavý výnos. Realitné fondy predstavujú ideálny diverzifikačný nástroj, keďže nekopírujú hospodárske cykly.