ETF vs. podílové fondy. Jaký je rozdíl?

ETF (Exchange-traded fund) neboli burzovně obchodované fondy jsou alternativou podílových fondů. Je zde však několik podstatných rozdílů, kterých by si investoři měli být vědomi.

shutterstock_1102418150.jpg

(Očami Martina Mašáta)

Podílové fondy jsou striktně regulovány a jejich ocenění, limity a obchody hlídají depozitáři. Jejich cena se počítá většinou jednou denně. ETF je obchodovatelný cenný papír, který sleduje vývoj ceny konkrétního koše, resp. indexu cenných papírů.

Záleží na likviditě, ale cenu ETF lze svým způsobem dostat kdykoliv během dne a ETF ihned zobchodovat neboli nakoupit/prodat daný index. ETF se snaží dohnat nedostatek regulace tím, že samy následují regulaci nastavenou pro podílové fondy, a tak lze již nyní najít ETF, které jsou regulovány pomocí UCITS směrnic.

Kupovat průměr, či hledat nadprůměr – to je, oč tu běží?

Velkou výhodou či nevýhodou ETF je, že je nikdo aktivně neřídí, a tedy slepě následují daný podkladový index (koš). Prostě a jednoduše podle peněz, co do nich plynou, koupí daný počet cenných papírů, který vyplývá z aktuálních vah v indexu. Investují tak například i do akcií nebo dluhopisů firem, které by si racionálně uvažující investor nikdy nekoupil. Na rozdíl od podílových fondů, kde se portfolio manažeři aktivně snaží nevhodným cenným papírům vyhnout nebo naopak nakoupit více akcií levných a potenciálně úspěšných firem.

Absence aktivního portfolio manažera a snížená nutnost analýz trhu umožňují ETF správcům aplikovat minimální náklady, a ETF mají proto řádově levnější poplatky za správu. Velkou nevýhodou ETF je nutnost jejich obchodování na finančních trzích, což od klientů vyžaduje zřízení investičního účtu, úhradu poplatků za obchody a v neposlední řadě výběr vhodných ETF. V případě problémů na finančních trzích může klesnout likvidita ETF nebo se radikálně zvýší poplatky, a tedy tzv. spread mezi nákupní a prodejní cenou.

Malé trhy mají smůlu

Další nevýhodou je to, že ETF jsou vhodné hlavně pro likvidní trhy se známými indexy. V případě speciálních a většinou nelikvidních trhů (realitní, český …) nelze ETF vytvořit nebo je jeho obchodování extrémně drahé. Zde se ETF nemůžou a ani nestanou alternativou k podílovým fondům.

Proto jsme doteď neviděli smysluplné ETF na české akcie a také dluhopisovým trhům se ETF často úspěšně brání. Podobně neexistují čisté mutace ETF v české koruně, což je velkým omezením pro tuzemské investory. V současnosti se začaly objevovat také aktivně spravované ETF, nicméně klient v tu chvíli svěřuje své peníze určitému magickému black boxu, u kterého musí věřit, že bude jeho model fungovat.

Partners ETF Solution je levná cesta k aktivní správě

Partners fondy nyní ETF hojně využívají, protože mohou pomocí nich velice rychle a levně zainvestovat do různých regionů, sektorů a podchytit žádoucí tržní faktory. Investice skrze jednotlivé akcie či jiné cenné papíry by v takovém případě bylo těžké rychle analyzovat a následná realizace stovky obchodů by byla zbytečně nákladná. Pomocí ETF lze změnit alokaci portfolií velice rychle, a přitom se stále zachovává plná diverzifikace.

V rámci podílových fondů tak ETF pomáhají aktivní správě s minimem nákladů. Navíc Partners fondy mohou i nadále aktivně spravovat měnové riziko, což samotné ETF nyní pro české klienty nenabízejí. ETF tedy poskytují fondům Partners Universe 6, Partners Universe 10, Partners Universe 13 a Partners 7 Stars obrovské možnosti při zachování vysoké likvidity a diverzifikace. Tímto způsobem investování se jejich klientům otevírají trhy a cenné papíry, kam by fondy samy o sobě nebo klienti samotní měli ztížený přístup. To vše při nulových vstupních poplatcích, nízkém TER a dlouhodobě nadprůměrné výkonnosti.

 

Martin Mašát

Partners investiční společnost