Simplea Global Equity ESG

Investuje až 100 % svojich aktív do ETF zameraných na vyspelé akciové trhy, pričom okrajovo využíva aj ostatné regióny. Je vhodný pre dlhodobejších investorov, ktorí sa neboja podstúpiť vyššie investičné riziko. Za to očakávajú možnosť vyššieho výnosu, než býva zvykom u dlhopisového či zmiešaného fondu. Fond využíva najmä ETF spoločnosti BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a ďalšie.

Martin Mašát

Hlavný portfólio manažér

Investičný horizont

min. 5 rokov

Stupeň rizikovosti

3 zo 7 bodov

Ročný výnos

13,42 %

Graf vývoja

0,10998
Aktuálna cena platná k dátumu 23.5.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
1 týždeň -0,09
1 mesiac 1,78
3 mesiace 2,74
6 mesiacov 11,71
Od začiatku roka 7,79
1 rok 13,42
2 roky 13,62
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 9,98
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
2 roky 6,58
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 4,07

Historická cena

Simplea Global Equity ESG k dátumu 23. 5. 2024
Stiahnuť

Zodpovedné investovanie

Cieľom investičnej stratégie fondu je vhodným výberom investícií a ich štruktúrou dosahovať dlhodobé zhodnotenie majetku investorov pri dostatočnej diverzifikácii nielen naprieč regiónmi a sektormi. Pri investovaní fondu sú v rámci celého investičného procesu zohľadnené nefinančné ESG kritériá, ktoré merajú dopad na životné prostredie (Environment), rešpekt k sociálnym hodnotám (Social) a aspekty prospešného riadenia spoločnosti (Governance).

Čo je to ESG

Skratka ESG skrýva anglické výrazy environmental, social a corporate governance. Ide teda o spoločensky zodpovedné investovanie. Fondy a investori sa pri tvorbe svojho investičného portfólia zameriavajú na pozitívny dopad svojich investícií. A to v oblastiach ako sú ekológia, spoločnosť, etika a udržateľný ekonomický rozvoj v spoločensky zodpovednom investovaní.

 • Vznik fondov reaguje na zmenu globálnej situácie a tým aj na zmenu chovania a preferencie investorov.
 • Podiel ESG aktív pod správou prekročil tretinu celkových spravovaných globálnych aktív.
 • ESG fondy vykazujú dlhodobo lepšiu výkonnosť v porovnaní s non ESG (nižšia citlivosť fondov na pokles trhu).

Kľúčové údaje o fonde

 • Fond so zameraním na akcie a akciové ETF bez regionálneho a sektorového obmedzenia
 • Vhodný pre dynamického investora, ktorý hľadá solídny dlhodobý výnos pri obmedzených nákladoch a preferuje vysokú diverzifikáciu investícií cez ETF a zároveň chce investovať primárne do akcií spoločností, ktoré spĺňajú ESG kritériá
 • Portfólio obsahuje: ETF so zameraním na akciové indexy, akcie, hotovosť, termínované vklady
 • Investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Minimálna výška investície: 20 EUR
 • Vstupný poplatok: 0 %
 • Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 5 rokoch bez poplatku
 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • IBAN: SK7111110000001693642018
 • Dátum vzniku: 1.9.2021
 • Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1,5 %
 • ISIN: CZ0008476652
 • Menové riziko fondu môže byť v prípade cudzomenných investícií zaistené do EUR.

Na stiahnutie

Dôležité dokumenty k investičnému fondu Simplea Global Equity ESG

Chcem investovaťVšetky údaje označené hviezdičkou sú povinné.


Zadané osobné údaje využije spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., IČO 27699781 na kontaktovanie záujemcu za účelom dohodnutia podmienok prípadnej spolupráce. Osoby poverené ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na adrese poverenecOU@partners.cz , kde môžete uplatniť aj iné svoje práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).