Veríme v poctivú
prácu a férový prístup   

K uskutečnění investice je potřeba vyplnit vstupní formulář „Rámcovou smlouvu“ (a další příslušné dokumenty, jestli je to v daném případě požadováno, např. v případě PO nebo nezletilé osoby – viz Statut fondu). Správnost a úplnost údajů na vstupních formulářích musí být ověřena oprávněnou osobou (např. investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce) nebo úředně. Shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo oprávněnou osobou. Následně převeďte správně a úplně identifikovanou částku na příslušný bankovní účet.

Aktuální hodnota Podílového listu ke dni D je stanovena následující pracovní den (tzv. den zpracování, D+1) na základě ocenění majetku ve Fondu ke dni D. Aktuální hodnota Podílového listu se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota Podílového listu je stanovena vždy s platností pro každý pracovní den a je k dispozici v sídle investiční společnosti a na www.partnersis.cz následující pracovní den po dni zpracování (D+2).

Identifikace platby a číslo bankovního účtu závisí na Vámi zvolených fondech, do kterých chcete investovat. Čísla účtů pro investice naleznete u jednotlivých fondů na formuláři Rámcová smlouva. Do variabilního symbolu platby uveďte číslo smlouvy, není-li již vyplněno. Investice je možné provádět výhradně bezhotovostním převodem.

Minimální výše jakékoliv investice je 500,- Kč.

Ne, v případě následné investice již nemusíte znovu vyplňovat formulář. Stačí jen poukázat platbu se správnou a úplnou identifikací na příslušný bankovní účet.

Aktuálně jsou vstupní poplatky u všech našich fondů nulové. Veškeré poplatky jsou uvedeny v Ceníku.

Jakmile obdržíme v pořádku Vaši platbu a v případě první investice také příslušný vstupní formulář Rámcové smlouvy, proběhne vypořádání. Následně od nás obdržíte prostřednictvím emailu, kterým si ověříme Vaši identitu, informace o přístupu do klientské sekce systému "Moje investice", který naleznete na hlavní straně našich webových stránek.

Ano, pokud společnost Partners IS eviduje Vaši e-mailovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O zpětný odkup Vašich podílových listů můžete požádat kdykoliv, na základě formuláře Žádosti o zpětný odkup. Jakmile obdržíme v pořádku a úplně vyplněný formulář, proběhne vypořádání zpětného odkupu za příslušnou aktuální hodnotu podílového listu. Finanční prostředky Vám budou zaslány na Vámi uvedený bankovní účet. Aktuální výši odkupního poplatku naleznete v Ceníku.

Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný a ve smyslu Statutu řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů), za předpokladu, že originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) byl podílníkem doručen do 19:00 hodin daného dne; pokud byl originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) doručen po 19:00 hodině daného dne, je odkupní cena určena až k následujícímu pracovnímu dni.

Minimální výše pro odkup činí 3.000,- Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3.000,- Kč. Další informace naleznete v platném Ceníku a Statutu.

Je potřeba vyplnit formulář Žádost o změnu údajů, touto žádostí lze provést především změnu emailové adresy, adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlášení nového čísla dokladu totožnosti apod.

Vyplněním příslušného formuláře Žádost o převod, který slouží ke změně majitele podílových listů, např. na základě darování nebo kupní smlouvy. K převodu je potřeba vyplnit vstupní smlouvu (Rámcová smlouva) a investiční dotazník (pokud se jedná o nového klienta).

Vyplněním formuláře Žádost o výměnu, která slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi fondy Partners.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Nechajte nám svoj kontakt alebo zavolajte na číslo
0800 023 040. Sme tu pre vás od pondelka do štvrtka od 8:30 do 19:00 a v piatok od 8:30 do 17:00.